Šrapnelis 0

Šrapnelis - (pagal britų karininko Henrio Šrapnelio (Shrapnel; 1761-1842), šio ginklo išradėjo, pavardę; kai 1784 jo išrastas ginklas buvo bandomas, jis buvo karališkosios artilerijos leitenantas; po 20 metų britų kariuomenė ~į panaudojo pirmą kartą prieš olandus prie Surinamo (Suriname) olandams priklausiusioje Gajanoje (Guyana); jį taip pat naudojo kunigaikštis feldmaršalas Artūras Velingtonas (Wellington; 1769-1852) mūšyje su Napoleonu I (Napoleon I; 1769-1821) prie Vaterlo (Waterloo) 1815 06 18; Šrapnelis išėjo į pensiją, turėdamas generolo laipsnį, bet, kaip ir daugelis išradėjų, nereikalavo atlygio už išradimą ir kompensacijos už išlaidas; mirė apimtas baisaus kartėlio) - artilerijos sviedinys su laikrodiniu užtaisu, pripildytas rutulinių alavo kulkų su juoduoju paraku; sviediniui sprogus, kulkos išlakstydavo į visas puses ir sužeisdavo daugelį žmonių.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Šrapnelis