Slankmatis 4

Susijusios skaičiuoklės:

Slankmatis – nonijaus skalę turintis prietaisas, naudojamas ilgiui nuo 10 mm iki 100 mm matuoti.
Dar liaudiškai vadinamas štangeliu (iš rus. kalbos)

Matavimo būdas:
* Suglausti slankmačio kojeles ir patikrinti, ar nonijaus skalės nulis sutampa su fiksuotos skalės nuliu. Jei ne, įsidėmėkite tai, atskaitydami rodmenį (tai nulio paklaida).
* Priglausti slankmačio kojeles prie matuojamo objekto.
* Tvirtinimo varžtu užfiksuoti judamąją slankmačio dalį.
* Perskaityti skalės rodmenį.
* Norėdami rasti tikslų dydį, prie perskaityto rodmens pridėkite arba iš jo atimkite nulio paklaidą.
Slankmatis