Sfera 2

Susijusios skaičiuoklės:

Sfera – [gr. sphaira] paviršius, sudarytas iš erdvės taškų, vienodai nutolusių nuo vieno taško O. Taškas O vadinamas sferos centru. Atkarpa r, jungianti bet kurį sferos tašką su jos centru, ir tos atkarpos ilgis vadinamas sferos spinduliu. Sferos paviršiaus plotas apskaičiuojamas pagal formulę:

S = 4πr2
kur

S – sferos plotas,
r – sferos spindulys.
Sferos ribojamas tūris

V = 4/3πr3

Sferos ir plokštumos sankirta yra apskritimas. Jei ta plokštuma eina per sferos centrą, tai sankirtos rezultatas yra vadinamas didysis apskritimas.
Sfera