Sekundė 0

Sekundė – laiko matavimo vienetas, bazinis SI ir CGS sistemų vienetas. Sekundė lygi 1/60 minutės ir 1/3600 valandos.
Sekundė lygi spinduliavimo, atitinkančio šuolį tarp cezio-133 atomo pagrindinės būsenos 2S1/22 hipersmulkiųjų lygmenų 9 192 631 770 radiacijos periodų trukmei, nesant jokių išorinių laukų trukdžių. Atkuriama cezio dažnio etalonu 10-11 tikslumu.

Iki 1964 m. sekundė buvo apibrėžta kaip tam tikra Žemės paros dalis.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Sekundė