Rikošetas 1

Susijusios skaičiuoklės:

Rikošetas – iš inercijos lekiančio objekto (paprastai kulkos, sviedinio ar panašaus iššauto ar sviesto objekto) žymus lėkimo krypties pakeitimas atsitrenkus į kitą objektą ir atšokus nuo jo.

Rikošeto galimybė priklauso nuo objekto formos, greičio, objekto, į kurį atsitrenkia, medžiagos savybių, atsitrenkimo kampo:
* Kulkos konstrukcija. Kietos kulkos turi daugiau šansų prasiskverbti į taikinį negu minkštos, todėl rečiau rikošetuoja. Sutrupančios kulkos taip pat rečiau rikošetuoja, nes kulkos kinetinė energija sunaudojama kulkai suardyti.
* Greitis. Greitai skriejančios kulkos rečiau rikošetuoja, kadangi jos arba prasiskverbia į objektą, į kurį atsitrenkia, arba atsitrenkusios subyra.
* Taikinio medžiaga. Dažniau rikošetuoja kulkos, atsitrenkusios į kietus, plokščius paviršius, nors rikošetuoti jos gali nuo bet kokio paviršiaus (pvz., nuo žole apaugusio žemės paviršiaus ar vandens paviršiaus), jei tik kampas pakankamai lėkštas. Tačiau minkštos medžiagos rikošetus sukelia rečiau, nes dažniau sugeria smūgio energiją.

Rikošetas yra pavojingas šaudant, kadangi rikošetuojanti kulka gali rikošetuoti labai netikėtu kampu ir pataikyti į daiktus, gyvūnus, praeivius ir kitus, į kuriuos neturėtų pataikyti. Dažnai rikošetavusi kulka lekia skersa ir pataikiusi gali sudaryti pavojingesnes žaizdas, negu pataikiusi tiesiai.

Retais atvejais rikošetavusi kulka gali pataikyti į patį šaulį.
Rikošetas