Procentas 1

Susijusios skaičiuoklės:

Procentas (arba nuošimtis) – šimtoji kurio nors kiekio ar skaičiaus dalis. Jis dažnai žymimas procento ženklu, „%“, arba santrumpa „proc.“
Procentas