Omas 3

Susijusios skaičiuoklės:

Omas (simbolis Ω) – išvestinis SI sistemos elektrinio impedanso ir elektrinės varžos (nuolatinės srovės atveju) matavimo vienetas. Pavadintas vokiečių fiziko Georgo Omo vardu.

Omas apibrėžiamas kaip varža tarp dviejų laidininko taškų, kai prie šių taškų prijungtas pastovus 1 volto potencialų skirtumas sukuria laidininke 1 ampero stiprumo elektros srovę.

Ω = V/I = (m2*kg)/(s3*A2)

Dažniausiai laidininko varža omais išlieka konstanta tam tikruose įtampų temperatūrų ir kitų parametrų ruožuose, pvz., įprasti tiesiniai rezistoriai. Kitais atvejais varža gali kisti, pvz., termistoriuose ji kinta priklausomai nuo temperatūros.

Dažniausiai vartojami daliniai ir kartotiniai omo dydžiai: miliomas, omas, kilomas ir megaomas.

Ω = m2·kg·s-3·A-2
Omas