Oksidatorius 0

Oksidatorius – molekulė, atomas arba jonas, prisijungiantis elektronų.

Oksidacija ir oksidatorius turėtų būti susiję su cheminėmis reakcijomis su deguonimi. Chemijoje oksidacija – tai reakcija, kurios metu oksiduojanti medžiaga paleidžia elektronus kitam elementui ar junginiui, kuris elektronus prisijungia (oksidatorius). Žinoma, reakcijos metu originali medžiagos struktūra pakinta.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Oksidatorius