Modulis 1

Susijusios skaičiuoklės:

Matematikoje, realaus skaičiaus absoliutus dydis (arba modulis) yra skaičiaus vertė be skaičių lydinčio ženklo. Tarkim, absoliuti vertė (modulis) skaičių 4 ir -4 yra vienoda ir lygi 4.

Skaičiaus α modulis (absoliuti vertė) matematikoje yra žymimas simboliu |α|. Kompiuterinėse programose funkcija, atliekanti modulio radimą, dažniausiai yra žymima abs().

Matematikoje absoliutaus dydžio sąvoka yra apibendrinama ir taikoma ne tik realiems skaičiams bet ir kompleksiniams, kvarternionams, Klifordo skaičiams, vektoriams, tenzoriams bei kitiems skaičių teorijos objektams. Modulio sąvoka, tiek fizikoje, tiek matematikoje, yra labai susijusi su amplitudės, atstumo bei normos sąvokomis.

Kitos reikšmės gali būti susijos su kažkokios struktūros sudedamąją dalimi - pvz įtaiso dalis(modulis), programavimo kodo dalis(modulis) ir t.t.
Modulis