Kvadratas 1

Susijusios skaičiuoklės:

Kvadratas – stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios.

Kiekvienas kvadratas yra ir stačiakampis, ir rombas, ir lygiagretainis. Todėl kvadratas turi visas šitų figūrų savybes. Savų savybių kvadratas neturi.

Kvadratas, kaip ir kiti keturkampiai, žymimas keturiomis didžiosiomis raidėmis – savo viršūnių pavadinimais.
Kvadratas