Kuopa 0

Kuopa (angl. company, rus. рота) – pagrindinis taktinis padalinys daugelio šalių kariuomenėse, paprastai 100-200 kareivių, vadovaujamas kapitono (ar vyresniojo leitenanto). Kuopą paprastai sudaro 3-4 būriai, o šiuos – 3-4 skyriai.

Būna pėstininkų, šaulių, tankų, minosvaidžių, radiotechninės, pionierių, automobilių, jūros pėstininkų, štabo ir kitokios kuopos. Kuopos paprastai būna sudėtinės batalionų ir pulkų dalys arba atskiri daliniai.

Artilerijos daliniuose kuopas atitinka baterijos, kavalerijos daliniuose – eskadronai.

Kuopos atsirado XV a. pab. – XVI a. pr. V. Europos samdomoje kariuomenėje.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Kuopa