Krumpliaratis 2

Susijusios skaičiuoklės:

Krumpliaratis – pavaros elementas, skirtas sukimosi judesiui perduoti kitam krumpliaračiui. Krumpliaratis skiriasi nuo skriemulio tuo, kad judesys perduodamas naudojantis kinematiniu sukabinimu tarp paviršiaus įdubimų ir iškilimų, todėl judesys perduodamas be kinematinio slydimo.

Paprasčiausioje krumpliaračių pavaroje yra bent du krumpliaračiai – varantysis ir varomasis. Varantysis krumpliaratis perduoda sukimo momentą varomajam krumpliaračiui. Perduodamas judesys tarp ratų ašių gali būti nebūtinai tarp vienodo skaičiaus ratų dantų. Nuo ratų dantų skaičiaus pasiskirstymo priklauso jų sukimosi greitis. Tarkim varomasis ratas turi du kartus daugiau dantų negu varantysis, taigi pastarasis turi suktis dvigubai greičiau. Tai galima nustatyti varomojo rato dantų skaičių padalinus iš varančiojo rato dantų skaičiaus.
Krumpliaratis