Gravitacija 0

Gravitacija – masyvių materialių kūnų tarpusavio traukos sąveiką nusakantis fizikinis reiškinys. Priklauso nuo kūnų masės ir atstumo. Tai viena iš 4 fundamentaliųjų sąveikų ir yra silpniausia iš šių jėgų: 1038 kartų silpnesnė už atomų branduolių, 1036 kartų už elektromagnetinę ir 1029 kartų už subatominių dalelių arba kvantinę sąveiką.

Šiuolaikinis fizikos mokslas apibūdina gravitaciją pagal bendrąją reliatyvumo teoriją, tačiau Niutono dėsnis, atrastas 1687 m., bendrais atvejais paprastesnis: traukos jėga F tarp dviejų kūnų yra proporcinga kūnų masių m1 ir m2 sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp kūnų masių centrų R kvadratui.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Gravitacija