Geologija 0

Geologija (gr. γέω- 'Žemė' + λόγος = logos 'mokslas') – mokslas apie žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą, Žemę formuojančius procesus.

Geologijos sąvoką šiuolaikine prasme pirmą kartą 1778 m. panaudojo Jean-André de Luc (1727–1817). 1779 m. Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799) sąvoką įvedė nuolatiniam vartojimui. Prieš tai dažniau naudotas geognosijos terminas.

Pagrindinė medžiaga, su kuria dirba geologai, yra uolienos. Tirdami žemės paviršiuje esančias uolienas geologai bando išsiaiškinti Žemės ir gyvybės istoriją. Sudarydami ir interpretuodami geologinius žemėlapius geologai bando nuspėti kokios uolienos yra po žemės paviršiumi.

Lietuvoje veikia Lietuvos geologijos tarnyba, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute – Geologijos ir mineralogijos katedra. Yra Geologijos studijų programa, kurias baigus, suteikiamas Fizinių mokslų bakalauro laipsnis.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Geologija