Genetika 0

Genetika – biologijos mokslo šaka, tirianti genetinės medžiagos koduojamą informaciją, paveldimumo ir kintamumo dėsnius. Terminą "genetika" paveldimumo tyrimams apibūdinti pirmą kartą pasiūlė anglų mokslininkas William Bateson laiške, rašytame Adamui Sedgewickui. Genetinės medžiagos koduojamos informacijos nulemtas paveldimumas yra labai svarbus, bet ne vienintelis veiksnys, darantis įtaką organizmo fenotipui. Tam tikrą įtaką daro aplinkos poveikis. Kiek lemiamas paveldimumas galima įvertinti lyginant monozigotinius "identiškus" dvynius, kurie turi beveik vienodas DNR sekas, bet skirtingus fenotipus. Pastaruoju metu populiarėja genomika, nagrinėjanti daugelio genų tarpusavio genas-genas sąveikų bei sąveikų su genas-aplinka sistemas.


Genetikos pradininku laikomas Gregoras Mendelis, austrų vienuolis, 1865 m. pranešime "Versuche uber Pflanzenhybriden" "Augalų kryžminimo eksperimentai" Brno gamtos istorijos draugijai nurodęs tam tikrų žirnių charakteristikų paveldimumo dėsningumus ir parodęs, kad jie gali būti aprašyti matematinės statistikos principais. Mokslininkas nustatė kaip paveldėjimo požymiai yra perduodami iš kartos į kartą. Brno mieste dabar galima rasti G. Mendelio biblioteką ir muziejų. To meto mokslininkai Mendelio darbų nesuprato ir neįvertino iki pat XX a. pradžios didele dalimi todėl, kad ši informacija buvo paskelbta provincijoje ir nepasiekė to meto mokslo centrų, kai jau po G. Mendelio mirties jo atrasti dėsningumai buvo "peratrasti" iš naujo. Lygiagrečiai Mendelio darbams, beveik tuo pat metu 1842-1859 Čarlzas Darvinas suformulavo evoliucijos teoriją. 1953 m. baigėsi klasikinės genetikos era ir buvo padėti molekulinės genetikos pamatai. J. Watsonas ir F. Crickas, pasinaudodami R. Franklin kristalografiniais DNR analizės duomenimis, Nature žurnale pirmąkart aprašė dvigrandinės DNR spiralės struktūrą 1963 m. jiems buvo suteikta Nobelio premija.


Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Genetika