Galia 3

Susijusios skaičiuoklės:

Elektros srovės galia – elektros srovės darbas atliktas per tam tikrą laiko vienetą arba įtampos ir srovės stiprio sandauga.

P = A/t = UIt/t = UI

P – elektros srovės galia;
I – elektros srovės stipris;
U – elektrinė įtampa.
Galia matuojama vatais (žymėjimas raide W):
[P] = 1V * 1A = 1W = 1J/s

Vartojami ir stambesni, kartotiniai, galios matavimo vienetai: hektovatas (hW), kilovatas (kW), megavatas (MW).
Galia