Eksklavas 1

Susijusios skaičiuoklės:

Eksklavas (angl. exclave) – atskirta valstybės teritorijos dalis. Skiriami:

* visiški eksklavai – pagrindinė šalies teritorija nesisieja su eksklavu
* pusiau eksklavai – nutolusią teritoriją galima pasiekti jūra.

Eksklavai mažina šalies integralumą, sunkina valdymą, didiną tautinę ir ekonominę atskirtį. Eksklavai, susidarius palankiai situacijai, gali atsiskirti nuo motininės valstybės ar būti užgrobti kitų šalių. Kad išlaikytų eksklavus savo įtakoje, pagrindinė valstybės dalis stengiasi visomis išgalėmis palaikyti santykius su jais (pvz., Rusijos ir Lietuvos konfliktas dėl vizų į Kaliningrado sritį). Visiškų eksklavų nėra daug, tuo tarpu pusiau eksklavų turi nemažai šalių.
Eksklavas