Džaulis 0

Džaulis (žymimas raide J) – išvestinis SI sistemos energijos arba darbo mato vienetas, lygus darbui, kurį atlieka 1 niutono (N) jėga, pastumdama kūną 1 m, ir išreiškiamas lygtimi kg·m²/s² (N·m). Remiantis šia formule, tas pats dydis gali būti apibrėžtas kaip vienas niutonmetras ir žymimas simboliu N·m. Tačiau niutonmetras dažniausiai naudojamas ne energijos, tačiau jėgos momento kiekiui matuoti.

Bazinių vienetų išvestinę taip galima gauti pasinaudojus lygtimi E=mc², kur E yra energija džauliais, m - masė kilogramais ir c yra šviesos greitis metrais per sekundę.

Džaulis yra pavadintas mokslininko Džeimso Preskoto Džaulio garbei.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Džaulis