Data 1

Susijusios skaičiuoklės:

Data/Laikas – viena pagrindinių (greta erdvės) materijos egzistavimo formų, pasireiškianti materialių objektų egzistavimo trukme, jų būsenų kaitos nuoseklumu. Egzistuoja objektyviai ir yra neatsiejamas nuo judančios materijos. Data/Laikas yra vienmatis, reliatyvus. Laikas ir erdvė neatsiejamai priklauso vienas nuo kito.

Laikai yra skirstomi:
* objektyvus (materijos egzistavimo forma)
* subjektyvus suvokimas (vaizdiniai)
* teorinės konstrukcijos (daugiau ar mažiau atitinka objektyvų laiką)
* Laiko dydžiams matuoti vartojamos atskaitos sistemos.

Kiek trunka vieneri metai: 365 dienas, 5 valandas, 48 minutes ir 46 sekundes.
Data