Dantratis 2

Susijusios skaičiuoklės:

Kas yra dantratis? dañtratis sm. dantytas ratas sukimosi judesiui perduoti, krumpliaratis:
Šėkarnės dañtračiai nesutinka.
Dañtračiai kapt už sermėgos ir įsuko į kuleklę.
Pakėlimą arba nuleidimą atlieka dantratis.
Dantratis kabinosi už dantračio.
Ėmė suktis [laikrodžio] rateliai, skridiniai, dantračiai.
Dantratis