Batalionas 0

batalionas (it. battaglione < battaglia – mūšis), pagrindinis sausumos pajėgų, oro desanto bei jūrų pėstininkų taktinis padalinys. Sudaro apie 700 karių. Susideda iš 2–8 kuopų arba baterijų. Keli batalionai sudaro pulką. Batalionui paprastai vadovauja pulkininkas leitenantas. Dažniausiai batalionas būna mažiausias karinis dalinys, galintis vykdyti atskiras operacijas, ir mažiausias dalinys, turintis savo štabą. Gali būti atskirasis arba įeiti į pulko ar brigados sudėtį. Yra motorizuotųjų pėstininkų (pėstininkų, jėgerių, motorizuotųjų šaulių), tankų, desantinių, inžinerinių, ryšių, pionierių, medicinos, žvalgybos, automobilių ir kitokių batalionų.
Šių laikų sausumos kariuomenės batalioną dažniausiai sudaro vadovybė, štabas, 3–4 motopėstininkų (pėstininkų, tankų) kuopos, kovinės paramos (žvalgybos, prieštankinės artilerijos, ryšių, remonto, tiekimo ir paramos, medicinos, priešlėktuvinės gynybos) padaliniai. Įvairių šalių batalionai turi 400–1000 žm., 30–40 šarvuočių (kovos mašinų), 6–15 įvairaus kalibro minosvaidžių, 6–50 komplektų prieštankinių valdomųjų raketų, kulkosvaidžių, granatsvaidžių, automatinių ir snaiperių šautuvų. Tankų batalionas turi 300–500 žm., 32–40 tankų. Pulko arba brigados gynybos ruožo dalis, kurioje įsitvirtina ir ginasi batalionas bei jam priskirtos pajėgos, vadinama bataliono gynybos rajonu.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Batalionas