Algebra 2

Susijusios skaičiuoklės:

Algebra - (arab. aldzabr, algabr - pataisymas, suprastinimas; pavadinimą pavartojo mokslininkas Muhammed ibn Musa al-Chvarizmi (iš Chyvos), rašęs arabiškai, savo veikalo antraštėje IX a.; sk. al gebra):
1. matematikos šaka, tirianti veiksmų su įvairiais dydžiais, reiškiamais raidėmis, bendrąsias savybes, nepriklausomas nuo tų dydžių) kilmės;
2. hiperkompleksinė sistema; tiesinė erdvė su papildomai apibrežta daugyba, tenkinanti tam tikras sąlygas;
3. komp. matematikos šaka, veiksmų su įvairiais dydžiais bendriausioms savybėms nagrinėti taikant simbolius; aibė ir jai nustatytų galimų operacijų) visuma.
Algebra