Agronomija 0

Agronomija (gr. agros 'laukas, dirva' + nomos 'dėsnis') – su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma. Anksčiau agronomija buvo laikoma visos žemės ūkio gamybos moksliniu pagrindu, įskaitant ir gyvulininkystę. Vėliau agronomijos samprata siaurėjo. Pirmiausia nuo agronomijos atsiskyrė zootechnika, paskui ž. ū. ekonomika, ž. ū. inžineriniai mokslai (melioracija, žemėtvarka, ž. ū. mechanizacija, ž. ū. statyba, ž. ū. produktų perdirbimo technologija). Nepaisant to, agronomija iki šiol liko kompleksinis, iš daugelio šakų sudėtas, mokslas.

Agronomijos uždavinys – tyrinėti žemės ūkio augalų savybes bei augimo sąlygas ir rasti būdus bei priemones, kaip jas pagerinti.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Agronomija