Valakai (va) - Hektarai (ha) skaičiuoklė

Veskite arus arba hektarus:

Valakų - hektarų skaičiuotuvas

Valakas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės ploto matavimo vienetas, lygus apie 21 ha.
Valakų sistema. 1557 m. Lietuvos kunigaikštis Žygimantas Augustas paskelbė įsakymą, visiškai pertvarkantį žemės ūkį ir įvedantį valakų sistemą. Pagal šį valakų reformos įstatymą, valstiečiams paskirta po vienodą žemės kiekį – valaką, ne dvaro teritorijoje. Su šia reforma valakas pasidarė ūkio vienetas: nuo jo buvo imami mokesčiai, nuo jo buvo einamos ir pareigos. Naudotas iki metrinės matų sistemos įvedimo 1921 m. sausio 1 d.

Valakai
x