Masės skaičiavimas 9

Susijusios skaičiuoklės:

Masė – fizikinis dydis, matas, apibūdinantis medžiagos kiekį. SI sistemoje masės matavimo vienetas yra kilogramas (kg).

Buitinėje kalboje bei kai kurioje technologinėje literatūroje dėl istorinių aplinkybių žodžiai „masė” ir „svoris” vartojami kaip sinonimai.

Egzistuoja trys masės apibrėžimai:

Inercinė masė – kūno inertiškumo matas. Dydį apibrėžė Izaokas Niutonas ir panaudojo savo antrajame dėsnyje.
Aktyvioji gravitacinė masė – kūno kuriamo gravitacino lauko stiprumo matas. Kuo stipesnis kuriamas laukas, tuo didesnė aktyvioji gravitacinė masė.
Pasyvioji gravitacinė masė – matas jėgos, kurios yra veikiamas kūnas esantis kažkokio stiprumo gravitaciniame lauke. Kuo didesnė kūno pasyvioji gravitacinė masė, tuo stipresnė jėga veiks kūną, pvz., žemės gravitaciniame lauke.
Pastarosios dvi masės yra lygios, tai nėra labai stebinantis faktas – abi masės dažniausiai vadinamos bendrai – gravitacinėmis masėmis. Daug įdomesnis buvo Niutono pastebėjimas, kad gravitacinė ir inercinė masės yra proporcingos. Visas mases suvienija Niutono visuotinės traukos dėsnis
Masės skaičiavimas