share

Excel formulės

Dažniausiai naudojamos excel formulės. Pavyzdžiuose parodyta kaip reikia atimti, pridėti, dalinti, dauginti skaičius, traukti šaknį, kelti kvadratu, kubu ar kitu laipsniu, gauti vidutinį skaičių, kaip naudotis IF (Jeigu) funkcija, procentų skaičiavimas.
XLS pradžiamokslis, formulių šablonas, pamokos. Formulių knyga, pagrindai, grafikai.

 1. IF
 2. Percentage
 3. Subtraction
 4. Multiplication
 5. Division
 6. DATE
 7. Array
 8. COUNT
 9. AVERAGE
 10. SUMIF
 11. TRIM
 12. LEFT, MID, and RIGHT
 13. VLOOKUP
 14. RANDOMIZE
# Pavadinimas Excel formulė
1. Excel suma =SUM( A1, A2, ..., An )
Naudodami SUM funkciją, galite surašyti patys celes, kurias sumuoti, arba prieš tai pasižymėkite celę, į kurią išvesti rezultatą, tada eikite į formulių sąrašą ir pasirinkę SUM funkciją, turėsite galimybę pasižymėti celes kurioms taikyti šią funkciją.
2. Excel atimtis =( A1 - A2 - ... - An )
Atimčiai paskaičiuoti taip pat galite naudoti ir SUM funkciją, tiesiog reikšmes surašykite su "-" neigiamu ženklu.
3. Excel daugyba =( A1 * A2 * ... * An )
Šiame pavyzdyje sudauginamos A1 - An celių reikšmės
4. Excel dalyba =( A1 / A2 )
Šiame pavyzdyje A1 padalinama iš A2
5. Excel kvadratinės šaknies traukimas =SQRT( A1 )
Šiame pavyzdyje, rezultatas būtų šaknis iš A1 celėje esančio skaičiaus. Taip pat tai yra ne kas kita, kaip kėlimas laipsniu -2, naudojantis excel kėlimo laipsniu funkcija.
6. Excel kubinės šaknies traukimas =POWER( A1, -3 )
Naudodami šią funkciją galite ją pritaikyti ir kitų laipsnių skaičiavimuose.
7. Excel (n-ojo laipsnio) šaknies traukimas =POWER( A1, -n )
n - yra bet koks skaicius.
Visų pirma, kas tai yra šaknies traukimas iš skaičiaus. Šaknies traukimas iš skaičiaus yra ne kas kita, kaip skaičiaus kėlimas minusiniu laipsniu. Jei 22 - kėlimas kvadratu, tai kvadratinės šaknies iš skaičiaus 2 traukimas yra 2-2 - šaknies traukimas. Todėl n-jo laipsnio kėlimo formulė excelyje universali tiek kelti laipsniu tiek traukti bet kokio laipsnio šakniai, kurią ir reiktų prisiminti. SQRT funkcija yra tiesiog dažnai naudojama ir todėl yra atskirta.
8. Excel vidurkis =AVERAGE( A1:An )
Šiame pavyzdyje rezultatas bus celių A1 -> An nurodyto intervalo vidurkis.
9. Excel kėlimas kvadratu =POWER( A1, 2 )
Naudodami šią funkciją galite ją pritaikyti ir kitų laipsnių skaičiavimuose - ne tik kvadrato kelime.
10. Excel kėlimas kubu =POWER( A1, 3 )
Naudodami šią funkciją galite ją pritaikyti ir kitų laipsnių skaičiavimuose. Šiuo atveju skaičius, esantis celėję A1, yra pakeliamas trečiuoju laipsniu.
11. Excel kėlimas bet kokiu laipsniu =POWER( A1, n )
n - yra bet koks skaičius.
Tam yra naudojama konkreti/universali funkcija.
12. Excel sąlyga "Jeigu" =IF( A1>B1;"didesnis";"mažesnis" )
Tai paprasčiausia programuojamose kalbose pritaikoma sąlyga, kokia gali būti ir ji yra galima taip pat ir microsoft/google docs excelyje.
13. Excel procentų skaičiavimas =100/( A1/B1 )
Procentų skaičiavimas yra tiesiog dalybos veiksmas. Bet aišku tai nėra taip paprasta kaip atrodo, nes procentus skaičiuoti galima iš kelių pusių.
14. Excel didžiausia reikšmė =MAX( A1:A15)
Suranda didžiausią reikšmę esančią duotame reikšmių intervale.
15. Excel mažiausia reikšmė =MIN( A1:A15 )
Suranda mažiausią reikšmę esančią duotame reikšmių intervale.

Čia pateikiamos pagrindinės microsoft/google docs excel formulės su pvz. ir paaiškinimais.
Pastaba: duoti parametrai yra tik kaip pvz., jūs galite naudoti didesnį/įvairesnį duomenų spektrą, nei nurodoma pavyzdžiuose.

skaiciuokle
x