Belai (B) - Decibelai (dB) skaičiuoklė

Veskite belus arba decibelus:

Belas - kas tai?

Garso stipris – fizikinis dydis, lygus energijos kiekiui, kurį garso banga per vienetinį laiką perneša pro vienetinį plotą, statmeną bangos sklidimo krypčiai. Garso stipris žymimas raide I (taip pat žymimas ir elektros srovės stipris, tačiau tai skirtingi fizikiniai dydžiai) ir matuojamas vatais kvadratiniam metrui (W/m²).

Garso stipris priklauso nuo virpesių amplitudės ir dažnio. Žmogaus ausies fiksuojamo garso stiprio sritis yra labai plati. Gerą klausą turintis žmogus dar girdi 1000 Hz dažnio garsus, kurių stipris siekia vos 10-12 W/m². Tai vadinamasis girdos slenkstis (minimali girdimumo intensyvumo vertė). Kai garso stipris padidėja iki 10 W/m², žmogus junta skausmą ausyse. Toks garso stipris vadinamas skausmo slenksčiu.

Terminai: Garsas 3
skaiciuokle
x